Privacy statement

Hoe gaat Laarbeek Energie met jouw gegevens om?

Jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens vinden wij belangrijk. Daarom verzamelen, gebruiken en verwijderen wij jouw gegevens zorgvuldig en volledig in lijn met de wet- en regelgeving. Hieronder kun je lezen hoe wij omgaan met die persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt Laarbeek Energie?

Laarbeek Energie verzamelt de volgende persoonsgegevens van haar leden:
 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • bankrekeningnummer

Voor welke doeleinden verwerkt Laarbeek Energie persoonsgegevens?

1. Lid worden
Als je je aanmeldt als lid van Laarbeek Energie slaan wij onder andere de volgende informatie op: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
Zo kunnen wij je informeren over het lidmaatschap en jou op de hoogte stellen van onze activiteiten. Ook kun je aangeven of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
Wanneer doen wij dit?
 • Als je lid wordt van Laarbeek Energie.
 • Op basis van de uitvoering van de lidmaatschapafspraken.
 • De nieuwsbrief op basis van toestemming.
2. Participeren de coöperatie of andere producten van Laarbeek Energie
Wanneer doen wij dit?
 • Wanneer je participeert in Laarbeek Energie, slaan wij naast de persoonsgegevens m.b.t. het lidmaatschap additioneel een aantal gegevens op voor het aanschaffen en beheren van die participaties.
 • Bij eventuele andere toekomstige producten van Laarbeek Energie kunnen specifieke gegevens worden opgeslagen die nodig zijn om dat product te kunnen voeren. Welke gegevens dat zijn wordt duidelijk gemaakt bij het bestellen van dat product.
 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst.
3. Nieuwsbrief
Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we jouw gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we je op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wil je je later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.
Wanneer doen wij dit?
 • Na het aanmelden voor de nieuwsbrief.
 • Op basis van jouw toestemming.

Hoe lang bewaart Laarbeek Energie persoonsgegevens?
Laarbeek Energie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat jouw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.
Zo zal Laarbeek Energie bijvoorbeeld bij afmelding op een nieuwsbrief of bij uitschrijving als lid, jouw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na indiening van het verzoek verwijderen. Dit met uitzondering van eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.
Deelt Laarbeek Energie persoonsgegevens met derden?

Laarbeek Energie zal jouw persoonsgegevens niet met derden delen zonder vooraf om toestemming te vragen. Voor onze communicatie via de website, mails en nieuwsbrieven werken we samen met andere partijen. We doen dat op basis van een verwerkersovereenkomst waarin is overeengekomen dat die aanbieder werkt in overeenstemming met de eisen van de AVG.

Hoe beveiligt Laarbeek Energie persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Medewerkers van Laarbeek Energie hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Hoe kun je jouw privacyrechten uitoefenen?

Je hebt recht op onder meer inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Je kunt op ieder moment bij Laarbeek Energie een verzoek indienen, bijvoorbeeld om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact met ons op via info@laarbeekenergie.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn is het mogelijk dat Laarbeek Energie om meer informatie vraagt om jouw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Wijzigen privacyverklaring

Laarbeek Energie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op deze pagina. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je vind de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2023

privacy